بنام خدا

اولین نشست گروه پارکینسون تحت “عنوان پارکینسون پایان نیست “ به همت آقای کامران صفاییان ( که خود درگیراین بیماری هستند) وتیم همراهشان درتاریخ 23/1/98 درسالن اجتماعات فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
این همایش با استقبال گسترده ائی از طرف بیماران پارکینسونی وخانواده این عزیزان روبرو شد.
درابتدای جلسه تنی چند از بیماران ، کارشناسان وپزشکان که به دعوت میزبان دراین نشست حضور داشتند ، از تجربیات و راه کارهای کاردرمانی و اهمیت توان بخشی وتمرینات آن در رابطه بااین بیماری سخنرانی کردند ، که مورد توجه خاص حاضرین قرارگرفت .
جمعیتی بالغ بر صد نفرشاهد وناظر این نشست بودند که ازگنجایش فضای سالن فراتر بود بطوریکه نیمی از حضار دربیرون سالن ایستاده وبه این سخنرانی گوش می دادند .
این جلسه حدود سه ساعت به طول انجامید ودرپایان باامید به اینکه این جلسات وگرد همائی ها ادامه داشته باشد ختم جلسه اعلام و میهمانان محترم به پذیرایی مختصری که تدارک دیده شده بود دعوت شدند .

ضمنا” مدیریت محترم فرهنگسرای رسانه آقای اسماعیلی در ارتباط با فاجعه سیل اخیر درکشور ومشکلات ومعضلات هم وطنان عزیزمان که درگیر این بلای طبیعی هستند ، صحبت کرده وحاضرین را دعوت به حضور درمراسمی که در محوطه بیرونی فرهنگسرا در حال اجرابود ، کردند که درنتیجه بعد از پایان جلسه پارکینسون بسیاری در فراخوان کمک به سیل زدگان شرکت نمودند .